Jambons Affinés

Jambon de Parme A.O.P.

Jambon de Parme A.O.P. sans os "5 Stelle" Pelatello

Jambon de Parme A.O.P. sans os "5 Stelle" Pelatello

Jambon de San Daniele A.O.P.

Jambon de San Daniele A.O.P. sans os Daniel "Riserva"

Jambon de San Daniele A.O.P. sans os Daniel "Riserva"

Autres Jambons Affinés